Overzicht van alle onderdelen en mogelijkheden

  Contactenbeheer

Alle contacten (klanten, leveranciers, architecten, onderaannemers,...) worden centraal beheerd in één geïntegreerde database. U moet dus slechts eenmaal de nodige gegevens invoeren in het beheersysteem. Bereken zelf wat voor een enorme tijdwinst u dat oplevert!

  Projectoverzicht

U krijgt een volledig en up-to-date overzicht van alle relevante projectinformatie: klantgegevens, werfadres, projectstatus, start- en einddatum,... Van hieruit beheert u eveneens alle interne en externe (architect, onderaannemer, financierder,...) relaties op een project.

  Kostenregistratie

Met dit onderdeel boekt u snel en eenvoudig kosten op een project, van aankoopfacturen van materiaal en onderaannemers tot een onkostennota van een werknemer of de huur van een machine. U hebt altijd en overal een zicht op de gemaakte kosten voor een bepaald project.

  Verkoopfacturatie

Op basis van de aanwezige klantinformatie kunt u een verkoopfactuur aanmaken, die automatisch wordt bijgehouden als opbrengst op uw project. Een factuur wordt gemaakt op basis van verbruik (in regie) of in schijven. Een facturatieschijf kan een vast bedrag zijn of een percentage van het totaalbedrag.

  Nacalculatie

Dit onderdeel geeft u een nauwkeurig online overzicht van alle kosten en opbrengsten op een project. U kunt dit ook raadplegen over alle projecten heen. Op deze manier kunt u ten allen tijde uw project bewaken voor en na, maar vooral ook tijdens de werken. Kunt u zich voorstellen wat voor een controle u hiermee over uw bedrijf heeft?

  Offertes maken (calculatie)

Met deze calculatiemodule berekent u de kosten (uren, onderaannemers, materialen, machines) en verkoopmarge van uw project. Voor een snelle berekening kunt u handig gebruik maken van een bibliotheek met standaardcomponenten. Door de meetstaat in te lezen kunt u de offerte snel aanleveren zoals de opdrachtgever het vraagt.

Beschikbaar vanaf de Professional formule

  Betalingsopvolging en aanmaningen

Per factuur kunt u eenvoudig aanduiden welke uw klanten hebben betaald en welke u zelf heeft betaald aan leveranciers. Zo heeft u een perfect zicht op uw geldstromen. Op basis van de gemaakte betalingsafspraken kunt u aanmaningen uitsturen naar uw klanten. Als u kiest voor de optie “Boekhouding” gebeurt deze betalingsopvolging automatisch.

Beschikbaar vanaf de Professional formule

  Vorderingsstaat

Met één druk op de knop kunt u vorderingsstaten per periode aanmaken. De uitgevoerde hoeveelheden kunnen op verschillende manieren ingegeven worden (percentage of absoluut, huidige periode of cumul,...). Het is ook mogelijk om herzieningsformules te gebruiken. Door de statussen (bv. opgestuurd, goedgekeurd, gefactureerd) heeft u een uitstekend zicht op uw cashflow.

Beschikbaar vanaf de Professional formule

  Checklist

Met dit onderdeel kunt u de verschillende taken die moeten uitgevoerd worden voor een project gedetailleerd oplijsten. Zo kunnen alle afgewerkte activiteiten nauwkeurig afgepunt worden en gaat er geen enkele opdracht verloren.

Beschikbaar vanaf de Performance formule

  Uurregistratie

Hiermee boekt u alle uren op het juiste project. U verwerft inzicht in de prestaties via verschillende filtermogelijkheden: periode, werknemer, status, project, verantwoordelijke,... Ook niet-gewerkte uren (ziekte, verlof,...) kunnen op deze manier efficiënter opgevolgd worden.

Beschikbaar vanaf de Performance formule

  Bestellingen en leveringen

Deze module stelt u in staat om bestellingen en leveringen correct op te volgen. Bij de levering wordt u op de hoogte gesteld zodat u het nodige materiaal naar de werf kan vervoeren. U heeft ten allen tijde een overzicht op wat er is besteld, wat er al werd geleverd en hetgeen nog moet geleverd worden.

Beschikbaar vanaf de Performance formule

  Layouts

Binnen de door u gekozen formule van Bouw365 beschikt u over een vaste layout voor onder andere uw facturen, creditnota’s, aanmaningen,... Afhankelijk van uw formule kunt u kiezen uit meer of minder layouts. Deze layouts worden standaard voorzien van uw bedrijfslogo, professioneel imago verzekerd!

Afhankelijk van de formule

  Standaardrapporten

Binnen de door u gekozen formule biedt Bouw365 u een aantal standaardrapporten om u te helpen een duidelijk zicht te krijgen op de cijfers van uw bedrijf. Deze rapporten kunt u met één eenvoudige muisklik oproepen. Ze betreffen bijvoorbeeld de omzethistoriek van de klanten, open posten, nacalculatierapport,…

Afhankelijk van de formule

 

Mogelijke opties

 Office 365

Met Microsoft Office365 kunt u onder andere gebruik maken van Outlook, Word, Excel en PowerPoint. Bovendien kunt u eenvoudig en veilig documenten stockeren in de cloud en chatsessies opzetten met uw klanten. Office365 kunt u gebruiken op verschillende computers met een webbrowser of tablet (ook iPad), smartphone,…. Office365 kan volledig geïntegreerd worden met Bouw365.

Optie vanaf Starter formule

  Boekhouding

Hiermee kunt u de algemene boekhouding van uw bedrijf voeren (rekeningenschema, resultatenrekening, BTW-aangifte). Rapportageschema’s en borgen kunnen ondervangen worden. Daarnaast is integratie met Isabel 6 voorzien om uw betalingen gemakkelijk uit te voeren. Uw boekhouding voeren binnen Bouw365 heeft alleen maar voordelen.

Optie vanaf Starter formule

  Documentenbeheer (basis)

Deze module bevat een aantal templates om brieven, verslagen en attesten op te stellen. De documenten worden automatisch verwerkt en gearchiveerd. U geeft aan of ze moeten gefaxt, gemaild of per post verstuurd worden. Ze komen bovendien terecht op de juiste plaats op uw server, Sharepoint of Onedrive.

Optie vanaf Professional formule

 

  Track & Trace

Het Track & Trace systeem van Bouw365 laat u toe om de wagens van uw arbeiders te traceren. De geregistreerde uren en de afgelegde kilometers kunt u inlezen in Bouw365. Op die manier vermijdt u dat u alle gegevens moeten overtikken

Optie vanaf Performance formule